• K. Brokweg 16 - 9439 TC - Witteveen(Drenthe)
  • 0593-552429
Test

COVID-19 maatregelen

COVID-19 maatregelen

In verband met het "Covid19 virus" hebben wij ook maatregelen genomen binnen ons hotel volgens de RIVM richtlijnen, om bij te dragen aan een goede gezondheid van ons allen.

Dit betekent natuurlijk voor zowel de medewerkers van ons hotel als ook voor u als gast aanpassingen op de "normale" gang van zaken.

Het "nieuwe normaal"met daarbij de 1,5 meter afstand van elkaar houden is ook in ons hotel doorgevoerd. Hiervoor zijn onder meer aangeduide looproutes en lijnen aangebracht en staan tafels op de minimale voorgeschreven afstand van elkaar opgesteld. Medewerkers houden zoveel als mogelijk de juiste afstand in acht tot de gast.

Bij incheck zullen u vragen gesteld worden om te kunnen inschatten of er gezondheidsrisico's zijn. Bij binnenkomst in het hotel, de bar, of het restaurant wordt u verzocht telkens weer uw handen te desinfecteren met de aangeboden gel bij de ingangen. Er mogen maximaal 2 personen aan 1 tafel plaatsnemen, tenzij het meerdere personen uit 1 huishouden betreft.

We rekenen op uw medewerking aan de voorschriften en uw begrip voor eventuele ongemak.

Voor uw en onze gezondheid!